Barnhand och Vuxenhand som pekar i en barnbok

Vår hjälp

HumanistHjälpen stödjer människor som förvägras sina mänskliga rättigheter, genom effekter av konfessionella läror eller traditioner.

Stödet ges till lokala, ideella organisationer som driver hjälpprojekt för hälsovård, barnomsorg, utbildning eller socialt stödarbete. Kvalitetskontroll sker genom väl avgränsade projekt, lokala kontakter och besök.

Svensk Insamlingskontrolls logotype

Hela vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll, som utfärdat våra 90-konton. Granskningen säkerställer att donationer hanteras rätt och når fram till mottagarna.

Jordglob, symbol för hjälp världen överHjälpFonden samlar de medel som inte är avtalade till fasta hjälpmål. Hjälp kan snabbt sändas dit den gör bäst nytta ute i världen. Behovet är stort av punktinsatser som inte kräver årslånga projektavtal.

SVERIGE
Även i Sverige är hedersideologier utbredda och skapar otrygghet för både barn och vuxna. Förtryckande hederskrav finns både inom etniska grupperingar och väletablerade sekter.

Barn i demonstration, med skylt We are not witches or wizardsNIGERIA
HAPSTA (tidigare YHN). Organisationen räddar barn som drabbats av häxanklagelser. I en subkristen kultur misshandlas och torteras barnen för att påstådda demoner ska drivas ur dem.

Litet barn som matasMAROCKO
Oum El Banine är en organisation som räddar ogifta kvinnor som fördrivs från sina hem, efter att de blivit gravida. De skyddas från hedersvåld, får vård, utbildning och daghemsplats, på sin väg mot ett nytt liv.

 

AHDDANE räddar också exkluderade mödrar, men även mödrar som på andra sätt stötits ut från familj och samhälle. Ofta krävs juridiska åtgärder, för kvinnor och barn utan identitet, övergivna mödrar med barn samt våldtagna flickor och kvinnor.

Svensk Insamlingskontroll har som uppgift att granska hur insamlingar bland allmänheten sköts. Under olika former har kontrollen funnits sedan 1943.

Insamlingsstiftelser som godkänns får särskilda gironummer, vilka alltid börjar med talet 90. SMS-nummer för donationer börjar alltid med talet 729.

HumanistHjälpen är en av de cirka 400 insamlare som Svensk Insamlingskontroll granskar minst ett par gånger per år. Vi har tilldelats 90-konton för Plusgiro och Bankgiro, samt 729-konto för SMS-donationer.
Läs mera...