Oum El Banine

Oum El Banine (Mor och Barn) är en ideell organisation som grundades 2001 av Mme Mahjouba Edbouche. Dess syfte är att ge stöd och hjälp till fördrivna gravida flickor och kvinnor. De får hjälp att föda, någonstans att bo, en utbildning och hjälp till arbete. Under tiden får deras barn en daghemsplats.

Oum El Banines officiella hemsida

Lagar följs inte

I Marocko finns familjelagar som sedan 2004 egentligen skyddar även ensamstående mödrar och deras barn. Men de världsliga lagarna följs sällan av myndigheter och rättsväsende.

Opinionsbildning

Oum El Banine har ett omfattande program för opinionsbildning. Detta har nått ut till befolkningen, kanske mer effektivt än skrivna lagar. På skolor, arbetsplatser och i föreningsliv åker organisationens informatörer ut och föreläser. Och det händer allt oftare att gravida ogifta inte som tidigare automatiskt exkluderas från familj och samhälle.

Mål – att inte behövas!

Oum El Banines högsta mål är att inte längre behövas. Att synen på kvinnors rättigheter, även de ogifta, ska ändras så att ideella hjälporganisationer inte längre behövs.