Hedersvåld och socialt förtryck är det som gör livet svårt för de människor i Sverige, Uganda och Marocko som HumanistHjälpen bistår via lokala hjälporganisationer.

Tack vare era generösa gåvor har vi kunnat ge kvinnor, barn och unga ett värdig liv med trygghet, hälsa och utbildning. Ibland handlar det också om liv eller död. Hjälp oss att fortsätta hjälpa!

För dig som ledare

Ge personal och kunder uppskattning genom att donera till HumanistHjälpen!
Detta år har tyvärr hedersbegreppet och dess tråkiga konsekvenser ökat i aktualitet. Genom att bistå HumanistHjälpen bidrar ni till att kvinnor, ungdomar och barn i Sverige, Uganda och Marocko skyddas mot socialt förtryck och våld i hederns namn.

Kontakta gärna oss via mejl kansli@humanisthjalpen.se så kan vi hjälpa till med att synliggöra er generositet.