Ge en gåva

Som givare till vår hjälpverksamhet är du en mycket viktigt och uppskattad person. Utan donatorer skulle en mängd människor inte nås av någon hjälp alls i sin kamp mot förtryckta mänskliga rättigheter.