HumanistHjälpens historia

HumanistHjälpen är en ideell insamlingsstiftelse som startade 2012. I bakgrunden fanns en medlemsinsamling som sedan 2008 drivits inom förbundet Humanisterna. Insamlingen växte sig stor och krävde en säkrare arbetsform. Dessutom ville många utanför förbundet också delta som donatorer. Detta blev möjligt vid övergången till insamlingsstiftelse.  Övergången skedde med godkännande och stöd från Humanisterna. Stiftelsen är en egen juridisk person och helt fristående från förbundet Humanisterna.

Genom åren har våra hjälpmål utökats. Ursprungligen gav vi enbart stöd till kvinnohuset och daghemmet Oum El Banine i Agadir, Marocko, där hedersförföljda ensamstående mödrar får en fristad, utbildning och ny väg ut i livet. Det hjälpmålet finns fortfarande kvar men har fått  sällskap av Ahddane,  där liknande livsviktigt arbete görs. Barnhemmet Tarouanou i Inezgane har också tillkommit. Där räddas unga övergivna gatubarn från djup misär. Från 2020 stöder vi även en grundskola i Uganda, Katumba Parents Humanist Nursery & Primary School. Den har en sekulär-humanistisk profil, till skillnad från landets vanligen starkt religions-profilerade grundskolor. En del av inkomna donationer går även till olika svenska hjälpmål, organisationer som aktivt arbetar mot hedersförtryck inom Sverige.

HumanistHjälpen drivs av en styrelse som arbetar helt ideellt, ersättningar för arbetet förbjuds i stadgarna.  HumanistHjälpen  har ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt. Målsättningen är att hjälpa människor som lider under olika former av konfessionellt och traditionellt förtryck, att nå sina mänskliga rättigheter. Förtrycket tar sig ofta sociala former, i form av hedersförtryck.

HumanistHjälpens symbol heter HappyFamily. Den vill påminna om allas rätt att leva fritt i den relation man själv väljer samt att barn behöver sina föräldrar. Symbolen och stiftelsens namn är registrerat varumärke.

Happy Family