Kostnader

HumanistHjälpen har inga kostnader för ersättningar till styrelse, löner, hyror etc. Alla arbetar ideellt. Vi vill kunna skicka varenda skänkt krona.

Vissa fasta kostnader kommer vi dock tyvärr inte undan. Dit hör till exempel kontrollavgifter till Svensk Insamlingskontroll och Länsstyrelse, kostnad för auktoriserad revisor, webbsida och banker.

Procentuellt är det ganska små kostnader, men de finns där, vilket vi beklagar.