Vad vi gör

HumanistHjälpen stödjer människor som förvägras sina mänskliga rättigheter, genom effekter av konfessionella läror eller traditioner. Stödet ges till lokala, ideella organisationer som driver hjälpprojekt för hälsovård, barnomsorg, utbildning eller socialt stödarbete. Kvalitetskontroll sker genom väl avgränsade projekt, lokala kontakter och besök.

Marocko

Oum El Banine är en organisation som räddar ogifta kvinnor som fördrivs från sina hem, efter att de blivit gravida. De skyddas från hedersvåld, får vård, utbildning och daghemsplats, på sin väg mot ett nytt liv.

AHDDANE räddar också exkluderade mödrar, men även mödrar som på andra sätt stötits ut från familj och samhälle. Ofta krävs juridiska åtgärder, för kvinnor och barn utan identitet, övergivna mödrar med barn samt våldtagna flickor och kvinnor.

Läs mer »

Sverige

HumanistHjälpen anser att insatser mot hedersförtryck är mycket viktigt även i Sverige. Det tycker också många givare, en fjärdedel av stiftelsens hjälp går nu till hederskamp inom Sverige.

Läs mer »

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll har som uppgift att granska hur insamlingar bland allmänheten sköts. Under olika former har kontrollen funnits sedan 1943.

Logotyp 90-konto

Insamlingsstiftelser som godkänns får särskilda gironummer, vilka alltid börjar med talet 90. SMS-nummer för donationer börjar alltid med talet 729.

Hela vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll, som utfärdat våra 90-konton. Granskningen säkerställer att donationer hanteras rätt och når fram till mottagarna.

HumanistHjälpen är en av de cirka 400 insamlare som Svensk Insamlingskontroll granskar minst ett par gånger per år. Vi har tilldelats 90-konton för Plusgiro och Bankgiro, samt 729-konto för SMS-donationer.