Uganda – Brist på mänskliga rättigheter

I Uganda har många människor svårt att nå sina mänskliga rättigheter. En orsak är konfessionella och kulturella arv från missionärs- och kolonialtiden, en annan svaga statsfinanser. Landet har en stark religiös majoritet (84% kristna, 14% islam) som bromsar sekulär utveckling.

Ett exempel är att skolor traditionellt oftast drivs av kyrkor och församlingar. Undervisningen färgas av detta, trots statliga och tvingande läroplaner. Flickor släpps ofta inte fram till högre studier, de anses behövas i hemmen. Den religiösa majoriteten står även bakom de gamla lagarna från kolonialtiden, om förbud mot homosexualitet. Man propagerar även för en skärpning, genom dödsstraff. Genom en ny lag 2023 blev dödsstraffet en verklighet! Hat, hets och diskriminering ökar genom olika kampanjer. Att leva öppet som HBTQ-person anses förenat med livsfara.

Sekulär-humanistiska skolor

De senaste åren har det startats många skolor med en öppet uttalad sekulär, humanistisk inriktning. Skolorna har väckt uppmärksamhet, både inom och utom landet. Eftersom de är anslutna till normerade läroplaner, kan de inte stoppas. Men de har inte den ekonomi i ryggen som kyrkor och församlingar har. Det kostar att sätta vetenskap framför trosuppfattningar. Skolorna söker stöd genom olika hjälporganisationer världen över. HumanistHjälpen samarbetar med Uganda Humanist Schools Trust (UHST).

”Vetenskap är framtidens bästa grund”. Det är valspråket för den sekulär-humanistiska grundskolan i Katumba. Alla har hjälpts åt att hylla vetenskapen med texter på ett av skolhusen.
(Foto: Uganda Humanist Schools Trust)

Skolpappor dödades

HumanistHjälpen stöder för närvarande, Katumba Parents Humanist Nursery & Primary School. Den ligger i en fattig bergsby nära Bundibugyo, vid gränsen mot Kongo. Ett hundratal män i området dödades i en massaker 2015. Mängder av skolbarn har ingen pappa som försörjer familjen, änkorna har mycket svårt att få ihop till böcker och andra skolavgifter.

Läs mera på: https://www.humanisthjalpen.se/uganda-nya-hjalpmal-humanistisk-skola-och-hbtq-natverk/

Stöd till paraplyorganisation

Ugandas antog 2023 en av världens mest hbtqi-fientliga lagar. Den nya lagen kriminaliserar alla samkönade sexuella handlingar och för med sig allvarliga konsekvenser för hbtqi-personer i Uganda. Den yttersta påföljden är dödsstraff. Vad som räknas som samkönade sexuella handlingar, avgörs av lagens tolkare. Redan tidigare var det vanligt med förföljelse och misshandel av misstänkta HBTQ-personer. Rena mord förekom också.  Nu trappas våldet upp. De stödorganisationer som finns i landet har förbjudits och gått under jorden.

HumanistHjälpen har en längre tid stöttat en paraplyorganisation för landets HBTQI-aktörer, SMUG, Sexual Minorities Uganda. SMUG tvingas nu arbeta från utlandet, hjälpverksamheten måste ske i hemlighet och under stora risker. Stora ansträngningar läggs på en juridisk process där SMUG hävdar att den nya lagen strider mot landets författning.

Länk till SMUG

Omvärlden är mycket kritisk till HBTQ-utvecklingen i Uganda med den nya antigay-lagen. Männoskorättsorganisationer, regeringar och Världsbanken yttrar sig kritiskt och genomför olika sanktioner. Under tiden undrar Ugandas HBTQI-kollektiv – Vart ska vi ta vägen?