Uganda – Brist på mänskliga rättigheter

I Uganda har många människor svårt att nå sina mänskliga rättigheter. En orsak är konfessionella och kulturella arv från missionärs- och kolonialtiden, en annan svaga statsfinanser. Landet har en stark religiös majoritet (84% kristna, 14% islam) som bromsar sekulär utveckling.

Ett exempel är att skolor traditionellt oftast drivs av kyrkor och församlingar. Undervisningen färgas av detta, trots statliga och tvingande läroplaner. Flickor släpps ofta inte fram till högre studier, de anses behövas i hemmen. Den religiösa majoriteten står även bakom de gamla lagarna från kolonialtiden, om förbud mot homosexualitet. Man propagerar även för en skärpning, genom dödsstraff. Hat, hets och diskriminering ökar genom olika kampanjer. Att leva öppet som HBTQ-person anses förenat med livsfara.

Sekulär-humanistiska skolor

De senaste åren har det startats många skolor med en öppet uttalad sekulär, humanistisk inriktning. Skolorna har väckt uppmärksamhet, både inom och utom landet. Eftersom de är anslutna till normerade läroplaner, kan de inte stoppas. Men de har inte den ekonomi i ryggen som kyrkor och församlingar har. Det kostar att sätta vetenskap framför trosuppfattningar. Skolorna söker stöd genom olika hjälporganisationer världen över. HumanistHjälpen samarbetar med Uganda Humanist Schools Trust (UHST) och Uganda Humanist Schools Association (UHSA).

”Vetenskap är framtidens bästa grund”. Det är valspråket för den sekulär-humanistiska grundskolan i Katumba. Alla har hjälpts åt att hylla vetenskapen med texter på ett av skolhusen.
(Foto: Uganda Humanist Schools Trust)

Skolpappor dödades

HumanistHjälpen stöder för närvarande, Katumba Parents Humanist Nursery & Primary School. Den ligger i en fattig bergsby nära Bundibugyo, vid gränsen mot Kongo. Ett hundratal män i området dödades i en massaker för fem år sedan. Mängder av skolbarn har ingen pappa som försörjer familjen, änkorna har mycket svårt att få ihop till böcker och andra skolavgifter.

Läs mera på: https://www.humanisthjalpen.se/uganda-nya-hjalpmal-humanistisk-skola-och-hbtq-natverk/

Stöd till paraplyorganisation

Homosexualitet är alltså straffbart och det finns starka röster för dödsstraff. Det är vanligt med förföljelse och misshandel av misstänkta HBTQ-personer. Rena mord förekommer också.  Ändå finns det ganska många stödorganisationer i landet.

Omvärlden granskar kritiskt HBTQ-utvecklingen i Uganda. Här i en artikel i ETC från oktober 2019. Starka organ som Civil Right Defenders, Human Rights Watch och Amnesty International kämpar för rätten till egen sexuell identitet.

Där finns också en paraplyorganisation för dessa mer eller mindre paralegala organisationer, SMUG, Sexual Minorities Uganda. HumanistHjälpen stöder SMUG ekonomiskt i kampen för allas rätt till en egen identitet.

Starka organisationer för människorätt protesterar mot hatet och våldet, bland annat Civil Right Defenders, Human Rights Watch och Amnesty International. Världens håller ögonen på utvecklingen i Uganda.