Tarouanou

Tarouanou i Inezgane strax utanför Agadir, är ett ideellt drivet barnhem. Det är öppet för pojkar som tvingats bo på gatan. Hemmet öppnade officiellt i januari 2017. Men flera år innan dess gjordes ideella insatser bland gatubarnen av privatpersoner och socialarbetare. Kommunen såg behovet och skänkte en byggnad 2014. Då startades dagverksamhet. Barnen kunde tvätta sig, få mat, tvätta kläder.

Donationer – en förutsättning
Lokalerna fylldes långsamt med inredning genom donationer. Nu har 18 pojkar sitt fasta boende på barnhemmet Ekonomiskt finns vissa kommunala bidrag för de mest basala kostnaderna. Men utan donationer skulle man tvingas stänga.

Barnens bakgrund är ganska lika: Deras mammor är oftast ensamstående mödrar som inte fått någon hjälp, de har gått under i ekonomisk och social misär. Familjen har splittrats åt olika okända håll, pojkarna har blivit kvar, med gatan som sitt hem.

Tarouanou Facebook-sida