Styrelsen

HumanistHjälpen logotyp
Kansli
Sven Olof Andersson, ordförande
Sven Olof Andersson Ordförande
Lars Hector
Lars Hector
Urban Jansson, suppleant
Urban Jansson Suppleant
Carina Krii, kassör
Carina Krii Kassör
Anna von Krusenstjerna, sekreterare
Anna von Krusenstjerna Sekreterare
Gun Ulriksson, suppleant
Gun Ulriksson Suppleant
Andreas Weber, web
Andreas Weber Web