Frågor och svar

Vad är sekulär humanism?

Den sekulära humanismen är en naturalistisk livsåskådning som utgår från människan. Den handlar om människors förhållande till varandra och till den värld vi lever i. Den framhäver individens självständighet, värde och ansvar. Humanismen bygger på människan som förnuftsvarelse och hennes förmåga att söka kunskap och lära av erfarenheter. Livsåskådningen har inga religiösa eller ”övernaturliga” inslag som det går att vädja till eller skylla på.

I ett sekulärt samhälle har alla medborgare rätt att utöva sin livsåskådning, under förutsättning att detta inte kommer i konflikt med andras rättigheter. Ingen medborgare ska kunna tvingas följa eller tillhöra en viss kulturell krets eller livsåskådning. Ett sekulärt, öppet och  demokratiskt samhälle är en förutsättning för livsåskådningsfrihet för alla.

 

Vilka är ni?

HumanistHjälpen är en ideell insamlingsstiftelse med en sekulär-humanistisk värdegrund. Vårt mål är att rent praktiskt hjälpa människor till sina grundläggande rättigheter, när de undanhålls genom olika former av konfessionellt och traditionellt förtryck. Vi driver inte några egna hjälpmål utan ger ekonomiskt stöd till lokala hjälporganisationer som arbetar mot förtrycket. Du kan läsa mer om HumanistHjälpens historia här.

Vi som sitter i styrelsen finner du här.

 

Kan man lita på er?

Vi tycker ju själva det, naturligtvis! HumanistHjälpen är godkänd för 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll har insyn i vår verksamhet. Vi som sitter i styrelsen jobbar på volontärbasis och får inte ta ut några arvoden för detta.

Vi strävar efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt för att kunna skänka så mycket som möjligt till våra hjälpmål.

 

Vart går pengarna?

Du kan läsa om våra hjälpmål här.

 

På vilka sätt kan man donera?

Här hittar du en översikt för olika vägar att donera.

 

Hur bär man sig åt för att komma i kontakt med er?

Enklast är att maila oss på kansli@humanisthjalpen.se. Om du söker någon i styrelsen så finns våra e-postadresser där.

 

Hur rapporterar man något som inte fungerar på sajten?

Skicka ett email till webmaster@humanisthjalpen.se och beskriv ditt problem så utförligt som möjligt.