Kontakta oss

Generella frågor

kansli@humanisthjalpen.se

Allt som rör hemsidan

webmaster@humanisthjalpen.se

Söker du någon av oss personligen?

Se listan över stiftelsens styrelse.

Som en liten insamlingsstiftelse har HumanistHjälpen inte några anställda och drar inte på sig onödiga kostnader, eftersom det skulle tas från insamlade medel. Allt arbete sköts ideellt av styrelsens medlemmar, vid sidan av deras ordinarie arbeten. Stiftelsen har inga kostnader för ersättningar, löner, lokalhyror etc. Vi vill förmedla varenda donerad krona till våra hjälpmål. E-post är vår främsta kontaktväg – också för att undvika kostnader.