Ahddane

Ahddane är ett kvinnohus/daghem i Agadir. Det drivs ideellt av Mme Majouba Edbouche. Hon öppnade Ahddane 2011 då hon pensionerades som verksamheteschef för Oum El Banine. Där är hon dock ännu styrelseordförande. De två organisationerna har ett mycket nära samarbete.

Länk till Ahddanes officiella hemsida

Övergivna mödrar

På Ahddane räddas exkluderade mödrar och barn, precis som på Oum El Banine. Men här får inte enbart ensamstående mödrar hjälp, utan även de som på andra sätt stötts ut från familj och samhälle, till exempel blivit övergivna av sina män, har männen i fängelse eller blivit änkor. Det finns en mängd traditionella anledningar till att kvinnor och barn exkluderas från sina familjer.

Juridisk hjälp

Ofta krävs juridiska åtgärder, kvinnor och barn utan identitet, övergivna mödrar med barn samt våldtagna flickor och kvinnor. Dessa kan sällan söka juridisk hjälp själva, de har inte kunskaperna och heller inte pengarna som behövs. Kvinnorna och barnen saknar ofta nationell identitet (folkbokföring), för sådan krävs frivilligt godkännande av faderskap. På Ahddane har det skapats en mycket stark kompetens för folkbokföring den juridiska vägen, även i de mest svårlösta fall.

Mål – att inte behövas!

Ahddanes högsta mål är att inte längre behövas. Att synen på kvinnors rättigheter, även de ogifta, ska ändras så att ideella hjälporganisationer inte längre behövs.

HOPPET STÅR TILL DONATORER – UTAN FOLKBOKFÖRING FÖRBLIR IBTISAM DÖV

Ibtisams mamma fick skydd och vård på ett kvinnohus i Agadir. Hennes nyfödda fick sedan en plats på Ahddanes daghem i Dcheïra. Mamman är döv och kan inte heller tala. Hon har varit mycket orolig för sin pojke. Och nu är det bekräftat. Ibtisam reagerar inte på ljud. En lång och kostsam process väntar. -Mamman […]

LÄS HELA »