Ahddane

Ahddane är ett kvinnohus, förskola och utbildningscentra i Dcheira nära Agadir. Det drivs ideellt av Mme Majouba Edbouche. Hon grundade Ahddane 2011. Då var hon fortfarande verksam på Oum El Banine, även detta en hjälporganisation med kvinnohus och förskola, som hon grundade 2001. Efter en omorganisation lämnade hon Oum El Banine 2019.

Länk till Ahddanes officiella hemsida

Övergivna mödrar

På Ahddane räddas mödrar och barn som stötts ut från familj och samhälle, på grund av att kvinnan är ogift. Här räddas även mödrar som av andra orsaker stötts bort, blivit övergivna av sina män, har männen i fängelse eller blivit änkor. Det finns en mängd traditionella anledningar till att kvinnor och barn exkluderas från sina familjer.

Utbildningscentra

På utbildningscentrat får kvinnor och barn i utsatta situationer utbildning och hjälp med det mesta. Yngre barn går i förskola, något äldre får hjälp med sin skolgång, extra stöd i olika ämnen och skjuts till och från hemmet. Mödrar får grundläggande utbildning och yrkesutbildning, många har aldrig fått någon skolgång.

Juridisk hjälp

Ofta krävs juridiska åtgärder, kvinnor och barn utan giltiga identitetshandlingar, övergivna mödrar med barn samt våldtagna flickor och kvinnor. Dessa kan sällan söka juridisk hjälp själva, de har inte kunskaperna och heller inte pengarna som behövs. Kvinnorna och barnen saknar ofta nationell identitet (folkbokföring), för sådan krävs frivilligt godkännande av faderskap. På Ahddane har det skapats en mycket stark kompetens för folkbokföring den juridiska vägen, även i de mest svårlösta fall.

Mål – att inte behövas

Ahddanes högsta mål är att inte längre behövas. Att synen på kvinnors rättigheter, även de ogifta, ska ändras så att ideella hjälporganisationer inte längre behövs. Genom stark opinionsbildning mot allmänhet och myndigheter sker hela tiden små framsteg mot detta mål. Men alla steg framåt är beroende av donationer utifrån, all verksamhet står och faller med varmhjärtade donatorer.

Samarbetet med Oum El Banine avslutat 2023

HumanistHjälpen har under 2023 avslutat samarbetet med Oum El Banine i Agadir. Orsaken är att organisationen inte längre uppfyller stiftelsens krav på ett hjälpmål. Dagens verksamhet är mer ordinär social hjälp än räddningsaktioner av exkluderade ensamstående mödrar. Kvinnohuset har lagts ned, varför ogifta gravida kvinnor inte längre kan få akut skydd undan hedershot.

Föreningen Oum El Banine grundades av Mme Mahjouba Edbouche som var dess verksamhetschef fram till 2019, då hon pensionerades. Föreningen valde då en helt ny styrelse och började ändra inriktning. Mme Mahjouba hade då redan grundat Ahddane, med kvinnohus och verksamhet enligt sina principer om hur exkluderade mödrar och barn bäst ges skydd och framtid. HumanistHjälpens ekonomiska bidrag har sedan dess i allt större utsträckning riktats mot Ahddane.

Samarbetet med Oum El Banine är nu alltså avslutat, med reservation för att föreningen i framtiden kan ändra inriktning och återgå till den skyddande verksamheten för ogifta ensamstående mödrar och barn. Kvarstående donationer mot OEB har riktats om mot Ahddane.