Svenska organisationer som Humanisthjälpen stöder

HumanistHjälpen stöder flera organisationer som arbetar för både ungdomar och äldres rätt att själva välja livsinriktning. Bland annat lämnar stiftelsen stöd till organisationerna nedan.

Riksorganisationen GAPFGAPF logotyp

Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. Den vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld.

Ställer krav på samhället

GAPF driver ett massivt opinionsarbete. Man vill synliggöra de utsattas situation i samhället och samhällets ansvar och ställa krav på makthavare för att samhället ska ta sitt fulla ansvar. Man ger också individuell hjälp till kvinnor och barn som utsätts för hedersvåld. Länk till GAPF

Varken Hora Eller Kuvad (VHEK)VHEK logotyp

Varken Hora eller Kuvad är en ideell förening under den internationella organisationen Ni Putes Ni Soumises. Föreningen är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse. Den tar särskilt tar sikte på den vardagsheder som mängder av ungdomar upplever i invandrartäta förorter.

Kartlägger vardagsheder

I särskilda studier kartlägger VHEK den upplevda hedersproblematiken bland unga i Sverige. Syftet är att ge underlag för skolor, myndigheter och kommuner i deras arbete mot hedersproblematik. Länk till VHEK

Tjejers Rätt I Samhället (TRIS)TRIS logotyp

Tjejers Rätt I Samhället arbetar med resultatinriktade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Man har särskilt specialiserat sig på unga med intellektuell funktionsnedsättning, som riskerar att utsättas för hedersvåld. Genom att ta fram och metodstöd, kan andra organisationer få stöd i att arbeta förebyggande mot hedersvåld.

Driver projekt

TRIS driver flera projekt. I projektet Nå-vidare tar TRIS fram särskilt arbetsmaterial för Gymnasiesärskolorna. Unga med intellektuell funktionsnedsättning är en anonym riskgrupp för hedersvåld, anser TRIS. Familjerna kan vilja gömma sina barn och barnen kan ha svårt att själva komma till tals. Länk till TRIS

HjälpkällanHjälpkällan logotyp

Hjälpkällan erbjuder stöd och information till den som är eller varit, medlem i en sekt, eller slutet religiöst samfund. Alla som arbetar i Hjälpkällan har egna erfarenheter från slutna organisationer. Hjälpkällan beskriver det trauma avhoppare kan uppleva. Hur man kan förlora sin familjegemenskap och den livsmening man sett som absolut sanning.

Försvårar integrering

I många sekter avråds medlemmar från att ha vänner utanför den egna gruppen. De avråds också ofta från högre utbildning. Detta begränsar medlemmarnas insikt om allt utanför samfundet. Vid ett avhopp försvårar det också integrationen i samhället. Här har Hjälpkällan en stor arbetsuppgift. Länk till Hjälpkällan