Hur vi arbetar

HumanistHjälpen är en insamlingsstiftelse, som skapades 2012. Verksamheten sker under insyn av Svensk Insamlingskontroll, som också godkänt att HumanistHjälpen har 90-konton för Plusgiro och Bankgiro.

  • HumanistHjälpens arbete ska ske under ett sekulärt och humanistiskt förhållningssätt
  • Stiftelsen ska stödja människor, vars mänskliga rättigheter förtrycks
  • Bakgrunden till förtrycket ska finnas i konfessionella läror eller traditioner
  • Stiftelsen lämnar enbart stöd till lokala, ideella organisationer
  • Organisationernas mål ska vara att ge skydd undan förföljelse och våld
  • Organisationerna ska verka inom områden för hälsovård, barnomsorg, utbildning eller socialt stödarbete
  • Stiftelsen måste tillåtas få god insyn i organisationernas verksamhet och ekonomi
  • Arbetet i HumanistHjälpens styrelse sker ideellt, arvoden till ledamöterna förbjuds i stadgarna