Corona i Marocko och Uganda ger växande hjälpbehov

Corona-pandemin har givetvis även drabbat de hjälpmål HumanistHjälpen har i Marocko och Uganda. Effekterna för de redan hårdast drabbade i samhället är omvälvande.

De organisationer som får hjälp har helt tömt sina resurser för att kunna möta den nya situationen. Behovet av hjälp har växt. Men på samma gång har donationer från omvärlden sinat. Allt i takt med att corona-skräcken paralyserar.

I Marocko stängdes tidigt alla skolor ned. Det gällde även daghemmen på Ahddane och Oum El Banine. Omkring femtio barn skickades hem. Vad nu ”hem” betyder för ensamstående mödrar som jagats hemifrån, oönskade av familj och vänner.

Efter förlossning är kvinnohuset en kort tid mödrarnas enda hem. Därefter ett enkelt hyresrum med det allra nödvändigaste. Studier för att lära sig läsa, möjligen ett arbete av enklaste form, medan barnet får vistas på daghemmet. Corona gjorde slut på alltsammans. Men hyra, mat och blöjor fortsätter kosta pengar, tillsammans cirka 700 kronor per månad.

All hjälp körs ut
För Ahddane och Oum El Banine krävde det omedelbart ändrade arbetssätt. Matpaket, hygienartiklar, blöjor, barnkläder – allt måste genast köras ut till mödrarna. Över hundra leveranser per vecka. Lagren töms snabbt, stora aktioner har dragits igång för att få in lokala donationer.

Den svåra omställningen drabbades dessutom av strikta utegångsförbud där transporter och personförflyttningar kräver tillstånd. De viktiga personliga kontakterna med mödrarna har fått skötas per telefon och digitala media. Även det en svår uppgift då mottagarna ofta inte har telefon, eller ingen vana alls av modern teknik.

Mitt i eländet gläds Mme Mahjouba åt den första tvillingfödsel på Ahddane. Kvinnohusen har tillåtits hålla öppet, men bara för en kort vistelse efter mödrars förlossning. Sedan ”hem” till sina hyresrum.

Första tvillingfödseln
Kvinnohusen har ändå tillåtits hållas öppna, genom att föreståndare frivilligt bosatt sig där. Hjälpsökande har kunnat tas emot och förlossningar genomförts. På Ahddane var lyckan stor efter en tvillingfödsel.

-Det är första gången vi får tvillingar, log Mme Mahjuba trött men glad, då hon efter en mycket svår förlossning med kejsarsnitt kunde köra mor och barn till kvinnohuset.

Skolan i Uganda stängd
I Uganda tog corona-krisen en liknande form. Skolorna stängdes, även den i Katumba som HumanistHjälpens donatorer stöder. Stängningen kom en kort tid efter att vår första donation kommit fram, omvandlad till studiematerial för de mest obemedlade barnen. Men de hann med några dagars lycka bland spännande och utvecklande materiel innan skolan stängdes.

Barnen har fått vara hemma, de fattigaste familjerna har svårt med mathållningen, normalt äter barnen i skolan. Lärarna som blev arbetslösa tvingades söka andra arbeten för att överleva. Skolan är orolig att stå utan lärare när krisen är över och har sökt donationer för att förmå lärare att stanna.

Stor glädje bland skolbarnen på Katumba i Uganda. En stor sändning med pedagogiskt material bekostat av HumanistHjälpens donatorer. Dagarna senare stängdes alla skolor i landet. Nu står materialen och väntar på barnen.

Elektricitet – lyxvara
Under stängningen har ett av skolhusen utrustats med elektricitet, delvis med hjälp från HumanistHjälpens donatorer. Kan verka underligt för oss, men indragen el är en lyxvara. Skolhuset är nu rustat för pedagogik med datorer etc. Dessutom kan det användas av föräldrar vid kvällskurser och samlingar.

Ser dystert ut – hoppas på Dig!
Tyvärr ser det väldigt dystert ut, hos de hjälpmål HumanistHjälpen har. Det är de redan hårt drabbade som drabbats ännu hårdare av pandemins effekter. Allt hopp står till hjälp från omvärlden, men tyvärr har den gått ned ordentligt under pandemin. Hoppet står till dig som kan göra liten donation eller bli månadsgivare.

Till alla er som redan är donatorer – ett stort och varmt Tack från medmänniskor i omvärlden!

HumanistHjälpens Plusgiro 90 02 79-1  Bankgiro 900-2791  Swish 90 02 791

Sven Olof Andersson
ordförande HumanistHjälpen