Fadimedagen 2015

Fadimedagen arrangerades av GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) i Göteborg i januari 2015, liksom i flera andra städer. HumanistHjälpen var medarrangör, liksom Humanisterna, Vita Nejlikor och ABF.


 

I fokus stod hedersrelaterat våld. Bland annat talade Soleyman Ghasemiani från GAPF, Kersin Horgby från polisens sektion för brott i nära relationer samt undertecknad, Sven Olof Andersson från HumanistHjälpen.

Soleyman Ghasemiani från GAPF

Soleyman Ghasemiani talade på GAPF-dagen i Göterborg. Han beskrev den vardagsheder som genom smygande krav till sist gör det omöjligt för en del ungdomar att få vara just ungdomar.

Vardagsheder

Soleyman Ghasemiani talade om hur ungdomar, särskilt de med invandrarbakgrund, kan tvingas till hedersrelaterade handlingar mot sin vilja. Hur de växer in i en vardagsheder som slutligen slukar hela deras liv. Samt hur skola och sociala myndigheter arbetar för att hjälpa dessa ungdomar i kläm.

Hur polisen arbetar

Kersin Horgby berättade om hur polisen arbetar i brott i nära relationer, där bland annat olika former av hedersvåld och tvång ingår. Hon berörde bland annat hur poliser och åklagare nu kan få särskild utbildning för att kunna känna igen och hantera en del hedersrelaterade hot och handlingar.

Hon beskrev även hur nya lagar stiftats inom området, för att motverka våld samt skydda drabbade. Ett litet exempel är att det nu är möjligt för en misshandlad kvinna att få poliseskort när hon skall hämta sina tillhörigheter i hemmet, vilket tidigare inte var möjligt.

Hjälper i Sverige

Som ordförande för HumanistHjälpen talade jag själv om de erfarenheter vi har genom hjälparbetet i Marocko och hur det hjälper oss även i Sverige. HumanistHjälpen skänker numera en fjärdedel av sin hjälp inom Sverige, bland annat till skyddande och opinionsskapande organisationer som GAPF.

Jag beskrev också skillnaden i syn på mänskliga rättigheter. Ett 60-tal islamska länder håller sig till Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter. Den skiljer sig starkt från vad vi är vana vid. Anpassad till sharialagar gör den till exempel stor skillnad på mäns och kvinnors rättigheter.

 

SO Andersson

Fakta

Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksföreningen (GAPF) är en sekulär och ideell förening som arbetar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor, -pojkar och -flickor.

Målet är att informera dem om deras möjligheter till hjälp i det svenska samhället, informera dem om deras självklara mänskliga rättigheter samt att ge dem råd.

Föreningen arbetar även mot att förebygga hedersrelaterat våld genom att ta upp frågorna i samhället genom diskussion, debatter och seminarier.

GAPF logotyp

Länk till GAPF