Mme Mahjouba har blivit något av kultfigur inom socialt arbete i Marocko. Att rädda hälsa och liv på kvinnor och barn har skapat ringar på vattnet. En stor artistgala hyllade hennes insatser.

I tolv år har våra donatorer stöttat exkluderade kvinnor och barn i Marocko. I början som en medlemsinsamling inom förbundet Humanisterna, sedan som fristående 90-stiftelse. Ett litet facit på vad hjälpen gett för resultat:

  • Hundratals kvinnor och barn räddade från dödande misär
  • Ännu fler har fått nationell identitet
  • Samarbete med sociala myndigheter
  • Nya lokaler från kommuner
  • Publik stödgala med kända artister
  • Media skapar positiv opinion
En offentlig stödgala för Mme Mahjouba och Ahddane, som förkämpar för ensamstående mödrar med barn. Så långt har den sociala acceptansen nått. Arrangörer, artister och sponsorer sjöng Mme Mahjoubas lov. Bakom framgångarna står också alla donatorer från HumanistHjälpen, det sociala arbetet förändrar långsamt hela samhället till det bättre.

En offentlig stödgala för Mme Mahjouba och Ahddane, som förkämpar för ensamstående mödrar med barn. Så långt har den sociala acceptansen nått. Arrangörer, artister och sponsorer sjöng Mme Mahjoubas lov. Bakom framgångarna står också alla donatorer från HumanistHjälpen, det sociala arbetet förändrar långsamt hela samhället till det bättre.

ARTISTGALA TOG STÄLLNING
Mme Mahjouba har blivit något av kultfigur inom socialt arbete i Marocko. Att rädda hälsa och liv på kvinnor och barn har skapat ringar på vattnet. Media får allt mer upp ögonen för räddningsarbetet. Det skapar positiv opinion för kvinnornas situation. Målet är att skapa en nationell organisation. Hjälp och humanitär rätt till alla ensamstående mödrar i hela landet.

En publik stödgala för Ahddane och dess nya kvinnohus i november tog öppet ställning mot problemet. Välkända artister och en mängd företag finansierade. Några pengar över till Ahddane blev det inte. Men stor nationell och opinionsbildande publicitet. Samt utrustning och möbler till nya kvinnohuset, från nya sponsorföretag.

SVENSKA DONATIONER VIKTIGA!
Utan donationerna från svenska sympatisörer hade det inte gått att komma så här långt. Det poängterar Mme Mahjouba Edbouche ständigt. Hon har grundat Oum El Banine och Ahddane, kvinnohus och förskola i två grannkommuner, Agadir och Dcheira. Samt hjälpt barnhemmet Taraounaou igång.

SOCIALT UTBILDNINGSCENTER
Nyligen var hon med och tog spadtaget för ett socialt utbildningscenter i Dcheira, vilket ska drivas av Ahddane. Kommunen håller med tomt och byggnation. Oum El Banine flyttar i inom kort till nytt daghem, som kommunen upplåter. Taraounaou har också fått nya lokaler av kommunen. Nationell identitet (läs folkbokföring) för alla kvinnor och barn, är ett viktigt mål. Utan identitet står den drabbade helt utanför samhället. Både Ahddane och Oum El Banine utför ett hårt och tidsödande juridiskt arbete, som hjälper de drabbade till samhälleliga rättigheter. Nu har även sociala myndigheter börjat förstå den kampen.

BEROENDE AV DONATORER
För tio år sedan vore det mesta av det här otänkbart. Socialt arbete ligger traditionellt på ideella aktörer och bygger på ett system av allmosor. Det finns få eller inga offentliga bidrag som täcker driften för hjälporganisationer. De är istället helt beroende av omvärldens välvilja. Donatorer från Sverige, Tyskland och Frankrike är de största bidragsgivarna. Givetvis kan det finnas en avlägsen framtid där samhället bekostar social välfärd för alla. Men den framtiden bedöms av alla kännare ligga mycket långt bort.

Under galans långa natt födde en kvinna på Oum El Banine Aksel. Det skedde två månader för tidigt. Men pojken har bra livsvilja. Genom att hans mamma fann Oum El Banine har båda fått en framtid att se fram emot.

Så ni behövs, alla varmhjärtade donatorer! Sluta inte stödja den fantastiska verksamhet ni varit med om att bygga upp. Dagligen räddas trygghet, hälsa och liv på mödrar och barn i högsta nöd. Stor tack till alla donatorer genom åren. Och särskilt tack till alla månadsgivare, som skapar en förutsägbar ekonomi.

SVERIGE OCH UGANDA
Förutom hjälpen till Marocko går en del av donationerna till några svenska hjälporganisationer. Det sociala arbetet inom GAPF och VHEK många ungdomar i Sverige. Uppsala Kvinnojour är ett nytt hjälpmål. I Uganda förhandlar HumanistHjälpen med två nya hjälpmål. En sekulär-humanistisk skola, alla allmänna skolor i Uganda drivs annars traditionellt av kristna församlingar. Samt SMUG, Sexual Minorities Uganda, en människorättsorganisation för HBTQ-frågor. Mer om dessa hjälpmål kommer inom kort på hemsidan.