Katumba-skolan öppen igen

Från den föräldradrivna grundskolan Katumba i Uganda kommer ett stort tack till HumanistHjälpens donatorer. Skolan var länge stängd under Corona men har nu fått öppna igen. -Vi har kunnat köpa medicinska förnödenheter och anställt en skolsköterska, berättar rektor Irumba Juma från skolan

När nu elever fått återvända är det viktigt att deras hälsa kontrolleras, så ingen smittspridning sker. Därför stod sjuk- och hälsovård överst på önskelistan denna gång. Tillsammans med det medicinska räckte den senaste donationen också till ett antal vattentankar som ska ge eleverna rent vatten.

Den nyanställda skolsköterskan tar febern på en pojke. Att undvika corona på skolan är en viktig uppgift.

Skolhus spolades bort

Det mesta av skolans byggnader spolades bort under våldsamma översvämningar och jordskred i somras. En stor katastrof mitt under pandemin. Föräldrar, elever och personal började genast bygga nytt, redan finns flera skolhus och hygienutrymmen på högre mark. De elever som nu får återvända de högre klasserna, de yngsta finns det inte plats för förrän i januari.

Stora delar av Katumba-skolan försvann i sommarens översvämningar och jordskred. Föräldrar, elever och lärare röjde upp och började genast bygga nya skolhus.

Fattigdomen värre

Under den långa stängningen har många familjer blivit utfattiga. Jordbruken har översvämmats och marknadsplatser har stängts av smittskäl. Inkomsterna har försvunnit. Många vill inte släppa sina barn till skolan nu, de behövs för försörjningen. Skolan försöker bidra till olika avgifter för de sämst ställda, så barnen ändå kommer till skolan.

-Tack alla donatorer, för att ni är vår partner. Er generositet och förtroende för vårt arbete betyder allt för oss, hälsar rektor Juma!

Hjälp med avgifter

Det är just sådana avgifter HumanistHjälpens donatorer vanligen hjälper till med. Alla skolor i Uganda kostar pengar. För en fristående sekulär, humanistisk skola, driven av föräldrar, är ekonomin särskilt svår. Skolor drivs vanligen av olika trossamfund med stora resurser och många religiösa inslag.

Blodig massaker

Föräldrarna på Katumba beslöt sig för en sekulär linje efter en massaker ledd av en religiös krigsherre 2015. Över hundra fäder dog, änkorna har mycket svårt med försörjningen. Hälften av skolans elever kommer från de familjerna. Tack vare er donatorer kan även de barnen nu återgå till skolan efter corona-tiden.

-Tack alla donatorer!

– Tack alla donatorer, för att ni är vår partner. Er generositet och förtroende för vårt arbete betyder allt för oss, hälsar rektor Juma!