TV-inspelning på Oum El Banine

Stort allmänintresse - men inte från de styrande -Det finns ett starkt allmänintresse runt synen på ogifta mödrar. Vi tar hand om det intresset och gör därför den här filmen med Mme Mahjouba idag. Så berättar förste Art Director Mohammed Boussalem då han leder en tv-inspelning på Oum El Banine.

Det är en av många inspelningar de senaste åren. Det finns en stark opinion som hyllar det sociala arbete som organisationen uträttar, berättar Mohammad Boussalem.

Inspelningsledaren Mohammed Boussalem berättar att misären bland exkluderade ogifta mödrar är välkänd bland allmänheten. Men att styrande i samhället inte tar problemet på allvar.

Berber TV
Det tv-bolag han filmar för heter Tamazigh TV, vilket är en kanal som sänder på berber, ett av de officiella språken i Marocko. Kanalen har som uppgift att stödja den berbiska kulturen, vilken i allmänhet anses vara förislamisk.

Vill visa misären
TV-kanalen vill få de styrande, från regering och nedåt, att se den misär som den traditionella synen på ogifta mödrar medför. Man anser att det är fel att kvinnorna av hävd exkluderas från hem och samhälle och berövas alla rättigheter.

Stort allmänintresse – men inte från de styrande
-Folk i allmänhet vet redan det här, säger Mohammad Boussalem, men de styrande verkar inte vilja ta problemet på allvar. Vi hoppas kunna påverka ända upp till regeringen med våra inslag om Mme Mahjoubas viktiga arbete.

Text och bild SO Andersson