Ge en gåva

Ingen del av din gåva går till ersättningar, löner eller lokaler.
Vi ger mesta möjliga till våra hjälpmål.
Och allt under Svensk Insamlingskontroll överinseende.

Bankgiro

Gör din betalning till 900-2791
Om du vill ha ett Gåvobevis mejla oss på kansli@humanisthjalpen.se och ange:

  1. När du donerade
  2. Att det var via Bankgiro
  3. Beloppet

Plusgiro

Gör din betalning till 90 02 79-1
Om du vill ha ett Gåvobevis mejla oss på kansli@humanisthjalpen.se och ange:

  1. När du donerade
  2. Att det var via Plusgiro
  3. Beloppet