Varken Hora eller Kuvad – Stöd till studie av vardagsheder

HumanistHjälpen har beslutat lämnat stöd till organisationen Varken Hora Eller Kuvad (VHEK). Organisationen kartlägger den tilltagande hederskulturen i Sverige. Tidigare har man publicerat en rapport från studien ”Elvahundra” i Stockholm. Studien visar klart att vardagsheder är ett mycket stort och dolt problem bland landets unga med invandrarbakgrund.


 

VHEK:s grundare och ordförande Amineh Kakabaveh

VHEK:s grundare och ordförande Amineh Kakabaveh tog emot bidraget till kartläggning av hedersvåld i Göteborg, på Humanisternas kongress i Stockholm i april.

I studien deltog 1100 ungdomar mellan 12 och 18 år i enkäter. I en intervjudel i deltog ett 50-tal vuxna i åldrarna 19-55 år. Studien visade bland annat att 28 procent av de tillfrågade tjejerna upplever att de är ’Mycket hårt’ kontrollerade hemifrån. Den visar också att hela 63 procent inte får ha en relation med någon av en annan etnicitet.

Sammantaget pekar studien ut den oroande vardagsheter som länge antagits påverka ungdomars liv väldigt negativt. Rapporten har väckt stor uppmärksamhet hos myndigheter, invandrarorganisationer och skolor.

VHEK planerar att genomföra en likadan kartläggning i Göteborg. Det är den studien HumanistHjälpen nu stödjer med 10 000 kronor. VHEK:s grundare och ordförande Amineh Kakabaveh tog emot bidraget på Humanisternas kongress i Stockholm i april.

Länk: Rapport från studien Elvahundra

Länk: VHEK hemsida

Stöd till tryck och distribution

I slutet av 2016 gav HumanistHjälpen ytterligare stöd till VHEK. Det ska användas till att trycka och distribuera rapporten från göteborgsstudien Elvahundra.

 

 

VHEK logotyp