VHEK: Nytt nummer av FÖRORTSFEMINISTEN

Den feministiska och antirasistiska gräsrotsrörelsen VHEK (Varken Hora Eller Kuvad) arbetar nu med ett andra nummer av nättidningen FÖRORTSFEMNISTEN.  En tidning med fokus på diskriminering och utsatthet av barn, ungdomar och kvinnor i hederskulturer.


FÖRORTSFEMINISTEN presenterades vid premiären förra året som en tidning som vill höja kunskapen om ungdomars och kvinnors frihetskamp i socioekonomiskt utsatta förorter. Förorter där hederskulturer och kvinnoförtrycket är som mest utbrett.

Vill ge fördjupad kunskap

-Vi har varit ute på möten och olika sammankomster, stått på gator och torg när vi fört ut vårt budskap. Nu kan vi komplettera och utveckla detta med debattartiklar, krönikor, intervjuer och mer teoretiska vetenskapliga artiklar – öka och fördjupa kunskapen i de frågor i arbetar med, förklarade VHEK:s ordförande Amineh Kakabaveh.

HumanistHjälpen stödjer

Genom alla er varmhjärtade donatorer kan HumanistHjälpen ekonomiskt stödja utgivningen av det nya numret. Vi har tidigare lämnat ekonomiskt stöd till VHEK, bland annat till kartläggningen ”1200”. En uppmärksammad undersökning av attityder till samt förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn bland 1200 ungdomar och 50 föräldrar i Göteborg.
Länk: http://vhek.se/wp-content/uploads/2016/11/1200VARKENHORAELLERKUVAD.pdf

En fjärdedel av HumanistHjälpens årliga stöd går till organisationer i Sverige, bland annat till VHEK, GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime och TRIS (Tjejers Rätt i Samhället).

 

Länk till första numret av FÖRORTSFEMINISTEN: http://vhek.se/category/forortsfeministen/

Bilderna (från FÖRORTSFEMINISTEN): I nättidningen finns en mängd aktuella och fördjupande artiklar av olika författare.