Högtidsdag – donationer som present

-Inför min 70-årsdag ville jag att de som uppvaktade mig, om de ville ha med sig någon gåva, skulle stödja något gott syfte!

Anders Noréus är en av dem som valt att uppmana till donationer till HumanistHjälpen, istället för att få presenter.


Anders Noréus-Några prylar att ställa på hyllan behövde jag absolut inte, berättar Anders Noréus.

-Så på min inbjudan bad jag om donationer till HumanistHjälpen och beskrev särskilt kvinnohuset och daghemmet Oum el Banine, som betyder ”mor och barn”.

Drygt 6 000 kronor

-Det gladde mig att många kände precis samma som jag. Till och med de som hade förhinder att komma! Det kunde jag se på den givarlista som jag fick, för att i min tur kunna tacka! Totalsumman blev över 6 000 kronor, det var trevligt!

Väckte nyfikenhet

-Dessutom var det roligt med den nyfikenhet som detta annorlunda projekt väckte och som gav mig möjlighet att berätta lite mer om Oum el Banine. Det är verkligen ett projekt där pengarna kommer fram och kan göra nytta.

Tack för alla initiativ!

Genom åren har flera olika jubileum och minnesdagar givit donationer som hjälpt HumanistHjälpen att hjälpa. Det har varit donationer från namnfester, dop, konfirmationer, födelsedagar, vigslar och begravningar med mera.

Alla initiativtagare och givare genom åren ska ha ett stort tack!

Vi har tidigare haft svårt att sammanställa namnlistor till initiativtagarna, de vill ofta tacka sina gäster, helt naturligt. Men nu har vi infört ett enkelt system. Med det törs vi lova en namnlista. Läs mer om hur du går tillväga här.

Ett stort förtida tack till alla efterföljare av Anders initiativ!

 

Sven Olof Andersson
HumanistHjälpen